www.ambulantbegeleidwonen.eu

Ambulant Begeleid Wonen - Zorg & Welzijn


begeleiding@de-troubadour.eu

of: info@de-troubadour.eu

De filosofie van De Troubadour is "Kijk er eens anders naar, dan ziet alles er heel anders uit!"
Het anders kijken naar het bestaande om te kunnen zien hoe het leven ook leuker of fijner kan,
dat is ook heel concreet: werken aan verbetering van levenskwaliteit door het bieden van
ondersteuning in het dagelijks leven in de vorm van Ambulant Begeleid Wonen

--

----- Waarvoor biedt Ambulant Begeleid Wonen een oplossing?
----- Wat is Ambulant Begeleid Wonen?
----- Voor wie is Ambulant Begeleid Wonen een plezierige optie?
----- Iemand gaat voor het eerst "op zichzelf wonen"
----- Iemand anders heeft moeite met overzicht houden over de eigen woon- en levenssituatie
----- Weer een ander heeft concrete fysieke assistentie nodig
----- Nog weer anderen kunnen door ouderdom en of ziekte niet meer alles

--

Waarvoor biedt Ambulant Begeleid Wonen een oplossing?

Wanneer alleen Levenswegcoaching niet voldoende is om zo zelfstandig mogelijk
eigen weg door leven te vinden, maar er meer nodig is om "niet verloren te lopen".

Dan is er vaak begeleiding nodig op meer dan een levensvlak en ook heel concreet in het
leven van het dagelijkse dingen doen, eten en drinken, voor zichzelf zorgen en wonen.

Levenswegcoaching gaat er, net als andere vormen van coaching, vanuit dat degene die
wordt gecoacht zelf een heel behoorlijk idee heeft van dat wat hij / zij wil
bereiken of verbeteren of optimaliseren in het eigen leven, maar alleen op eigen kracht
lukt het niet. Daarom is er een aanreiking nodig om "zelf te ontdekken hoe het zelf kan".

Het helpen om het zelf te ontdekken en dan zelf te kunnen doen, is voor sommigen te moeilijk.
Voor hen kan begeleiding een respectvolle manier zijn om toch zoveel mogelijk zelfstandig te zijn.

--

Wat is Ambulant Begeleid Wonen?

Begeleiding is geen coaching.
Begeleiding is geen counseling.
Begeleiding is geen therapie.
Begeleiding is geen hulp-in-huis of persoonlijk-adviseurschap-annex-hulp-bij-moeilijke-dingen.

Begeleiding is dat allemaal niet, maar omvat het allemaal wel.
Omvat al het bovenstaande in een glijdende schaal.
Zodat precies dat geboden wordt waar behoefte aan is, wat nodig is op een bepaald moment.
Soms is dat wat meer, soms wat minder, maar altijd precies genoeg voor dat moment. Niet meer en niet minder.
Zodat met intact laten en ondersteuning van iemands gevoel voor eigenwaarde
steun gegeven wordt om zo goed mogelijk als een zelfstandig mens door het leven te gaan.

Bij dat respect voor de eigen waarde van de begeleidingvrager hoort
dat de begeleider zich bij het bieden van de begeleiding richt naar de situatie
en de leefomgeving van de hulpvrager:
het gaat er om dat die in diens eigen leven en huis en sociale omgeving zo goed mogelijk kan functioneren.

In de meeste gevallen komt de begeleider naar (de woonruimte van) de hulpvrager toe
op een samen afgesproken tijdstip, zodat ter plekke samen bekeken worden kan wat
op dat moment het meest van belang is om te doen.
Of het de begeleidde lukt om dat iets zelf te doen, of daar aansporing bij nodig heeft.
Of dat het pas lukt als het samen gedaan wordt met de begeleider,
of misschien dat de begeleider er bij moet helpen, of - als dat ook niet lukt - het doen
van dat klusje of taakje overneemt.

In sommige gevallen wordt er niet alleen op afspraak gewerkt,
maar kan er ook gebeld worden als er acuut hulp nodig is bij het een of ander.
Denk bij voorbeeld aan een oudere die gevallen is en niet zonder hulp weer overeind kan komen.
Het is ruimer dan dit, maar wat mogelijk is kan beter in een persoonlijk gesprek aan de orde komen.

Omdat de werkzaamheden van De Troubadour zo breed zijn
(denk aan bv het maken van kunst en kleding, het voorbereiden van optredens en workshops, enz),
is er veel tijd waarin allerlei werk niet specifiek in aanwezigheid van een client plaatsvindt.
Dat maakt de verschillende werkzaamheden van De Troubadour "schuifbaar in de tijd"
- en dus goed combineerbaar met "werk op afroep" voor begeleidingsclienten.
Ook werkt er een stagiaire specifiek in deze afdeling
en zijn er mensen op wie bij wijze van achtervang een beroep gedaan kan worden.

Al met al is de begeleiding van Ambulant Begeleid Wonen in staat om flexibel te reageren op iedere oproep om hulp/begeleiding/zorg.
In geval van nood kan er binnen het kwartier iemand zijn.
Begeleiding-op-afspraak kan ingepast worden op tijden die aansluiten bij het dagritme van u als cliŽnt.

Wat er zoal kan vallen onder "begeleiding" volgens de CIZ geeft een aardig idee, hoewel Ambulant Begeleid Wonen meer dan dat kan bieden

--

Voor wie is Ambulant Begeleid Wonen een plezierige optie?

Voor de volle 100% zelfstandig wonen en het eigen leven leiden naar eigen inzicht en idee
is niet iets wat iedereen kan.
Sommige mensen kunnen het niet, anderen nog niet of niet meer.

Waarom iemand het niet (helemaal) zelf kan, dat kan aan heel verschillende dingen liggen.
Voor het principe van Ambulant Begeleid Wonen maakt dat niet heel veel uit.
Wat voorbeelden om een indruk te geven
wie aan Ambulant Begeleid Wonen een plezierige steun in de rug kunnen ervaren:

--

Iemand gaat voor het eerst "op zichzelf wonen"

en heeft nog niet geleerd wat daar allemaal bij komt kijken.
Dat valt ook niet, zeker niet voor wie tegelijkertijd moet leren dat "studeren"
iets anders is dan "elke dag gewoon naar school gaan en huiswerk maken".
Het is beslist niet "raar" als een kersverse student-op-kamers behoefte heeft aan
wat begeleiding / coaching om inzicht te krijgen in wat hij/zij zoal moet doen
en hoe dat zo efficiŽnt mogelijk te doen.
Hierbij worden de eigen competenties en vaardigheden aangesproken om te komen tot
een eigen manier om het zelfstandige leven in te kleden - en dat ook vol te houden
als dat niet altijd even makkelijk gaat.

--

Iemand anders heeft moeite met overzicht houden over de eigen woon- en levenssituatie

en vindt het moeilijk om "alles wat er moet gebeuren" te overzien en weet niet
hoe te zien en te beslissen wat er gedaan moet worden, of in welke volgorde.
Door uitstellen wordt alles niet makkelijker maar juist onoverkoombaar moeilijk om
nog aan te kunnen beginnen.
Post blijft ongeopend liggen en het huis (of flatje, of kamerappartementje) slibt dicht.
Of het komt door snel overprikkeld zijn, weinig energie hebben of door autisme of
door nog iets anders
op het geestelijke vlak, dat maakt niet uit.
Er is begeleiding nodig om het leven en de woonruimte op orde te krijgen en te houden.

Begeleding om inzicht te krijgen in de eigen situatie en (on)mogelijkheden wat
zelf te doen qua "energie"en "keuzes moeten maken".
Uitgaande van de eigen wensen en competenties en vaardigheden,
maar ook van de (veelal problematische) situatie van de begeleidingvrager
wordt in onderling overleg - en met vertrouwen in de positieve mogelijkheden
die de begeleidingvrager in zich heeft -
bekeken wat hij / zij nodig heeft om niet (opnieuw) kopje onder te gaan.
Zodat van moment tot moment de hoofdlijn in de gaten gehouden kan worden:
overzicht en inzicht in het leiden van een zelfstandig eigen leven en wat daarbij
aan ondersteuning nodig is.
Bij het wonen en bij het vormgeven van het eigen persoonlijke en sociale leven.

Eerst hulp bij het krijgen van overzicht, vervolgens [lees verder...]

--

--

Weer een ander heeft concrete fysieke assistentie nodig

om op zichzelf te kunnen (blijven) wonen, ook al is hij / zij geestelijk prima in staat om
zelfstandig te wonen en overzicht en regie over zijn / haar huishouden en leven te voeren,
maar heeft door ziekte /ongeval of vanaf de geboorte concrete fysieke assistentie nodig
bij sommige dingen. Of huishoudelijk of qua persoonlijke verzorging. Heeft deze persoon
bij voorbeeld hulp bij het aankleden op een bepaalde afgesproken tijd (in plaats van op
een tijdstip dat het de zorginstelling schikt), dan kan hij / zij voor het overige
prima in het sociale en werkzame leven functioneren.
Maar als die hulp / begeleiding er niet zou zijn, dan zou hij / zij afhankelijk
van anderen in een instelling moeten wonen, niet kunnen werken. Niks kunnen
doen wat goed is voor het gevoel van eigen waarde en het zelfbewust & nuttig leven.

--

Nog weer anderen kunnen door ouderdom en of ziekte niet meer alles

wat nodig is om zelfstandig te kunnen blijven wonen, en hebben om zowel geestelijke als
fysieke redenen behoefte aan begeleiding om "op zichzelf" te kunnen blijven. Wat meer
inhoudt dan alleen in de eigen woning blijven wonen: het leven zo veel mogelijk zoals
ze het gewend zijn en zoals klopt met hun gevoel voor eigen waarde te kunnen leven.
Begeleiding geven met aandacht en respect voor wat er voor hen toe doet is
heel belangrijk om de kwaliteit van leven zo min mogelijk achteruit te laten gaan.

--

--

--

--

--

--

--

--Zoektermen- en Trefwoordenwolk

SANNE STEERS DE TROUBADOUR,
Sanne Steers de Troubadour, Sanne Steers, S.T. Steers,
branche: kunst cultuur & recreatie, branche: zorg & welzijn,
werkzaamheden op gebied van kunst cultuur recreatie zorg en welzijn,
missie: levensblijheid bieden door andere benadering van feitelijke situatie,
locatie: Veldhoven, regio Eindhoven, Noord-Brabant zuid-oost, Noord-Brabant, Nederland, nabij
grensgebied BelgiŽ, werkgebied: Veldhoven wijk d'Ekker, Veldhoven, Waalre, Valkenswaard, Eindhoven,
Bergeijk, Eersel, Knegsel, Helmond, Brabant zuid-oost, Noord-Brabant, Limburg, heel Nederland, BelgiŽ,
Duitsland, Frankrijk, Europa, adres: Atelier de Troubadour, Windmolen 9 A, 5503 XV Veldhoven,
Nederland, telefoon: 0613558617 of +31613558617, bedrijfsgrootte: mkb: eenmansbedrijf met
personeel, website: de-troubadour.eu, sanne-steers-de-troubadour.nl, sannesteers.eu,
de-troubadour.be, de-troubadour.de, troebadoer.eu, troubadour.in, uitgeverijdetroubadour.com,
e-mail: info@de-troubadour.eu, sannesteers-detroubadour.eu, administratie@de-troubadour.eu,
pr@de-troubadour.eu, verkoop@de-troubadour.eu,
Handelsnamen: Adviespraktijk de Troubadour, Ambulant Begeleid Wonen de Troubadour,
Atelier en Internetgalerie de Troubadour, Kargathia Photography, Kinder- en Jeugdtheater de Troubadour,
Kleding en Textiel de Troubadour, Knutselverteluur de Troubadour,
Praktijk voor Natuurgeneeskunde DukunDruidCraft, Sanne Steers Beeldend Kunstenaar,
Sanne Steers de Troubadour, Sanne Steers Dukun, Sanne Steers Fotografie,
Sanne Steers Levenswegcoach, Sanne Steers Schrijver en Dichter, Theater de Troubadour,
Workshops en Cursussen de Troubadour, Zorg en Welzijn de Troubadour,
aangesloten bij beroepsverenigingen en beroepsorganisaties:
ABC 12530 (Artiesten Belangen Centrum), AGB praktijkcode 90061292 (mbt zorg),
AGB zorgverlenerscode 90101782, BATC BR-02335 (Beroepsorganisatie Belangen Associatie
Therapeut en Client), BATC - Klacht- en Tuchtrechtnr KB.1603.1926, BBK 103875
(Beroepsvereniging voor Beeldend Kunstenaars), IPPA 11645 (International Positive Psychology
Association), Klachtenportaal Zorg ID 1804, NVVT 00158 (Nederlandse Vereniging voor
Transformatiewerk), OBOD (Order of Bards, Ovates and Druids), STIBAG 6180 (Stichting ter
bevordering van alternatieve geneeskunde), TBN (Tarot Beroepsvereniging Nederland),
VZU 12144 (Vereniging Zelfstandige Uitgevers),
Ingeschreven bij KvK nr 17167060 Handelsregisternummer, BTW-nummer NL053151185B03,
Incassoverzekering en advocatenovereenkomst bij Juresta,
ADVIESPRAKTIJK DE TROUBADOUR,
Adviespraktijk de Troubadour, adviespraktijk-detroubadour.eu, adviespraktijk-detroubadour.nl,
e-mail: adviespraktijk@de-troubadour.eu, inzichtverschaffend consult, klankbordgesprek,
luisterend oor, blokkade inzichtelijk maken, begrijpen wat situatie is, blokkade,
inzicht zonder handeling brengt geen verandering, beursconsult, inzichtverschaffende instrumenten,
orakels, tarotprofessional, tarot, lenormand, I Ching, runen, ogam, dierenorakel, plantenorakel,
bloemenbloesemessence, table-top-opstellingen, familieopstellinge, organisatieopstellingen, ontstressen,
lachen helpt bij stress, ontspannen, je plaats vinden, aha-ervaring, onbevangen kind zijn, innerlijk kind,
tarot, runen, runenmal, I Ching, I Tjing, numerologie, getallenorakel, orakel, aura, auratekening,
energielijntekening, auraportret, chakra, chakra's, astrologie, waarzegster, waarzeggen, helderziendheid,
heldervoelendheid, helderhorendheid, kristallen bol, Bach Remedies, druÔde, kruidenvrouwtje,
kruidenwijsheid, tao-mentorschap, methode Gordon, animal oracle, ogam, power animal, shaman,
shamanka, shamanism, sjamaan, sjamanisme, Australische Aboriginal, Edda, Rider Waite,
energetische klanken, celtic wisdom sticks, bloemenorakel, cristalomancy, cryststalomancy,
handlijnkunde, handlezen, de kaart leggen, de hand lezen, schouwen, volkswijsheid, innerlijk weten,
heks, heksenwijsheid, essentiŽle olie, kruidentuin,
AMBULANT BEGELEID WONEN,
Ambulant Begeleid Wonen de Troubadour, Begeleid Wonen, Ambulant Begeleid Wonen,
Beschermd Wonen, Ambulant Beschermd Wonen, begeleid wonen in Veldhoven,
beschermd wonen in Veldhoven, ambulant begeleid wonen Veldhoven,
ambulant beschermd wonen Veldhoven, ambulant begeleid wonen Eindhoven,
begeleid wonen Eindhoven, begeleid wonen regio Eindhoven, beschermd wonen regio Eindhoven,
beschermd wonen Eindhoven, ambulant beschermd wonen Eindhoven,
ambulant beschermd wonen regio Eindhoven,
Psycho-sociale begeleiding, Sociaal-maatschappelijke begeleiding,
Begeleiding bij zelfredzaamheid en ADL, Ambulant Begeleid Wonen de Troubadour,
helpen met aankleden, helpen met uitkleden, oprapen na vallen, elastische kousen aantrekken,
benen zwachtelen, toezicht op medicijngebruik, in en uit bed helpen, helpen met naar wc gaan,
oudere die niet naar verzorgingshuis wil maar niet zonder hulp thuis kan wonen, luisterend oor,
helpen met boodschappen doen, luisteren naar verhalen over vroeger, niet eenzaam meer,
aandacht bieden aan eenzame mensen, mensen met autisme helpen bij sociaal netwerk opbouwen,
samen met oudere met scootmobiel erop uit gaan, hulp in huis bij oudere die het niet zelf kan,
helpen met bezig zijn in tuin voor oudere die het niet meer zelf kan, samen in tuin bezig zijn,
ambulantbegeleidwonen.eu, ambulantbegeleidwonen.nl, e-mail: begeleiding@de-troubadour.eu,
SANNE STEERS LEVENSWEGCOACH,
Sanne Steers Levenswegcoach, levenswegcoach.eu, e-mail: levenswegcoach@de-troubadour.eu,
hulp na ingrijpende gebeurtenissen, counseling na ingrijpende gebeurtenissen,
coaching na ingrijpende gebeurtenissen, opnieuw eigen weg vinden,
psycho-sociale begeleiding counseling en coaching, herkrijgen regie over eigen leven,
nieuwe levensweg inslaan,
sociaalmaatschappelijke ondersteuning en begeleiding, beter kunnen omgaan met jezelf en anderen,
autisme, burnout, persoonlijkheidsstoornis, ontslag, life-events, adhd, add, hoogsensitief, HSP,
levensavond, lezingen, lezing, artiestenbegeleiding,spiritualiteit, mens en maatschappij,
elckerlyc, spirituele wortels, realiteitszin,speel-je-gedicht-open, knutselverteluur, taaldrukwerkplaats,
docent kunstvakken, wicca, workshops, les, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding, pgb,
pgb-budgethouder, kwetsbare kunstenaarsziel, manuscript, atelier,
ZORG EN WELZIJN,
Zorg en Welzijn de Troubadour,
Dukun, Praktijk voor Natuurgeneeskunde DukunDruidCraft, Ambulant Begeleid Wonen de
Troubadour, Sanne Steers Levenswegcoach, Adviespraktijk de Troubadour,
zorgenwelzijn-de-troubadour.com, zorgenwelzijn-de-troubadour.eu, zorgenwelzijn-de-troubadour.nl,
zorgenwelzijn-detroubadour.eu, zorgenwelzijn-detroubadour.nl,
e-mail: zorgverlener@de-troubadour.eu,
competenties diploma's vakgebieden:
MBK medische basiskennis hbo-niveau, AOV algemene ondernemersvaardigheden,
Traditionele Chinese geneeswijzen, Ayurveda, Acupressuur, Touch for Health,
Lichaamsgerichte TherapieŽn, Holistische Massage, Voetreflextherapie,
Massage- en voetreflextherapeut, Natuurgeneeskunde, Voedingsdeskundige, Aromatherapie,
Bach Bloesem Therapie, Kleurentherapie, Kruidengeneeskunde, Aura- en Chakrahealing,
Energetische geneeswijzen, Paranormale geneeswijzen, Magnetiseren, Soul Body Fusion,
Journeywerk, Journey Masterclass, Paranormaal genezer, Sjamaan, Sjamanisme,
Witchcraft, Hekserij, Heks, Kruidenvrouw, Wise Woman, DruÔdisme, Druide, Ovate, Bard,
Dukun, Soulhealing, Spirit healing, Sjamanenkostuums, Psychosociale begeleiding,
Coaching, Counseling, Counselor-coach, Emotiemanagement, Jongerencoach,
Familie- en organisatieopstellingen, Tabletopopstellingen, Geneogram,
Familieopstellingen volgens Hellinger, Familieopstellingen volgens Ruppert,
Familieopstellingen volgens Velsen, Systemic Ritual,
Systemic Ritual Banden met Nederlands IndiŽ, Geweldloze Communicatie, Narratieve Therapie,
NLP, Neurolinguistisch Programmeren, Creatieve Therapie, Hypnotherapie,
Hypno- en regressietherapie, Hypnose, Regressie, Handlezen, Klinische Psychologie,
EssentiŽle Therapie, Transformatiewerk, Tarot Mediator, Tarot, Lenormand, Orakels,
Inzichtverschaffende Instrumenten, Dromen, Runen, Ogam, I Ching, Mayakalender, Tzolkin,
Krachtdieren, Dieressences, Cropcircle essences, Cropcircle, Graancirkels, Engelenessences,
Krachtplaatsen, Songlines, Krachtplaatsessences, Vision Quest,
De vier elementen: Aarde Lucht Vuur Water, De vijf elementen: Aarde Lucht Vuur Water Ether,
De Chinese vijf elementen: Hout Metaal Water Vuur Aarde, Helpende Zorg & Welzijn,
lezingen, lezing, artiestenbegeleiding,spiritualiteit, mens en maatschappij, elckerlyc, spirituele
wortels, realiteitszin,speel-je-gedicht-open, knutselverteluur, taaldrukwerkplaats,docent
kunstvakken, wicca, workshops, les, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding, pgb,
pgb-budgethouder, kwetsbare kunstenaarsziel, manuscript, atelier,